Home |Back

Hadits Mardud
HADITS YANG MARDUD (TERTOLAK) DISEBABKAN CACAT PADA PERAWINYA
Cacat pada perawi adalah pemberian cacat atau cela padanya terhadap ke-'adalah-an dan agamanya, atau pada ke-dlabith-annya, hafalan, dan ingatannya.
Sebab-Sebab Cacat pada Perawi
Sebab-sebab cela pada perawi yang berkaitan dengan ke-'adalah-an perawi ada lima, dan yang berkaitan dengan ke-dlabith-annya juga ada lima.
Adapun yang berkaitan dengan ke-'adalah-annya, yaitu :
1. Dusta
2. Tuduhan berdusta
3. Fasiq
4. Bid'ah
5. Al-Jahalah (ketidakjelasan).
Dan yang berkaitan dengan ke-dlabith-annya, yaitu :
1. Kesalahan yang sangat buruk
2. Buruk hafalan.
3. Kelalaian.
4. Banyak wahm
5. Menyelisihi perawi yang tsiqah
http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/10/16/hadist-mardud/
Diposkan Pada 28 Mei 2009

Iklan Dari Host:

pacman, rainbows, and roller s